Vision And Mission

Vision

Menjadi pusat pemasyhuran seni Islam di persada dunia.
Berpegang teguh kepada kesatuan pelbagai ilmu dan
kemahiran serta usaha penyelidikan dan pembangunan
(R&D) yang manfaatnya dapat dirasai oleh segenap
lapisan masyarakat.

Mision

Pusat penghasilan manuskrip, mushaf al-Qur’an dan hadis,
pusat seni khat, pusat seni reka motif budaya bangsa, pusat
pengkajian dan pendigitalan al-Qur’an, pusat pendidikan
seni Islam, pusat pembangunan produk cenderahati Islam
dan pusat reka bentuk seni bina serta hiasan dalaman yang
menjadi inspirasi kejayaan bagi anak tempatan.